Vychovávateľ samostatnej výchovnej skupiny

Centrum pre deti a rodiny Trnava

Miesto práce
Botanická 46, 917 08 Trnava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
ASAP
Mzdové podmienky (brutto)
1 018 - 1 366,5 EUR/mesiac+ príplatky. Výška platu sa prehodnocuje v závislosti od dosiahnutého vzdelania. Po skúšobnej dobe je možnosť osobného ohodnotenia.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Výchovno - vzdelávacia činnosť v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Zamestnanecké výhody, benefity

- Pracovný úväzok 36,25 hodín týždenne,
- 45 dní dovolenky,
- osobný príplatok po skúšobnej dobe,
- príplatky – so, ne, sviatok,
- finančný príspevok na stravu,
- jubilejné odmeny,
- príspevok na rekreáciu,
- doplnkové dôchodkové sporenie,
- možnosť vzdelávania sa a ďalšieho profesijného rastu,
- príjemný pracovný kolektív,
- pestrá a zaujímavá práca,
- možnosť flexibility.

Informácie o výberovom konaní

Požadované doklady zasielajte emailom, alebo poštou na našu adresu.
Všetky žiadosti budú posúdené a vybraní uchádzači budú pozvaní na výberové konanie.

Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
- kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- motivačný list,
- písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
študent vysokej školy
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

Špeciálna pedagogika a vychovávateľstvo

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Expert (C2)

Ostatné znalosti

Microsoft Word - Pokročilý
Microsoft Excel - Pokročilý

Vodičský preukaz

B

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Osobná zaangažovanosť na živote CDR, prirodzená autorita, spoľahlivosť, samostatnosť, motivačné a organizačné schopnosti (riadenie výchovno-vzdelávacej činnosti CDR detí, mládeže, dospelých), trpezlivosť, empatia, vysoká miera flexibility, prosociálnosť (správanie a konanie v záujme dieťaťa bez očakávania prospechu, vďačnosti), sociálne cítenie a zmysel pre spravodlivosť, sebaovládanie, vnútorná stabilita, trpezlivosť, ochota pravidelne supervidovať svoje výchovné postupy a zámery, asertivita, zvládanie komunikačných stratégií (s deťmi, mládežou, dospelými, krízovými klientmi, kolegami), zvládanie záťažových situácii, praktické myslenie, zmysel pre poriadok, pozitívny vzťah k domácim prácam, fin. gramotnosť a schopnosť efektívne hospodáriť s prideleným materiálom a finančnými prostriedkami. Schopnosť rýchlej analýzy a riešenia problému, pozitívny vzťah k pedagogickej a administratívnej činnosti, prezentačné schopnosti, tvorivosť, iniciatíva, aktivita, estetické cítenie, angažovanosť v prof. i v osob. živote, ochota pracovať na sebe, úprimný záujem prispôsobiť svoje postupy práce potrebám emocionálne zraneného dieťaťa.

Hľadáme starostlivého vychovávateľa/vychovávateľku s výraznými organizačnými schopnosťami, ktorý dokáže viesť a plnohodnotne vychovávať skupinu cca 10-tich detí (6-18 rokov). Vítaní sú u nás ľudia s rodičovským prístupom a skúsenosťami, ktorí vedia láskavo určiť jasné hranice, ktorých napĺňa starostlivosť, pedagogická práca a vedenie domácnosti.

Kvalifikačné predpoklady:

V zmysle vyhlášky MŠ SR (Vyhláška č. 173/2023 Z. z.), ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, príslušné aktualizácie vyhlášky. - Vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa v odbore vychovávateľstvo, alebo študijný odbor zameraný na andragogiku, sociálnu prácu, teológiu, sociológiu alebo sociálnu antropológiu,
- pedagogické zameranie na úrovni VS vzdelania - Stredoškolské odborného vzdelania v odbore vychovávateľstvo, alebo pedagogického zamerania (vyžaduje sa prax 5 rokov).

V zmysle novely Zákona č. 138/2019 Z.z., § 9 predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca - vychovávateľa sú:

- psychická spôsobilosť,
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Sme štátna rozpočtová organizácia, ktorá poskytuje komplexnú starostlivosť deťom vo veku od 0 do 25 rokov, ktoré sú umiestnené v Centre pre deti a rodiny Trnava.

Počet zamestnancov

50-99 zamestnancov
ID: 4819162  Dátum zverejnenia: 30.4.2024  Základná zložka mzdy (brutto): 1 018 EUR/mesiac