Špeciálny pedagóg

Centrum pre deti a rodiny Trnava

Miesto práce
Botanická 46, Trnava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
asap
Mzdové podmienky (brutto)
1 135,5 EUR/mesiac

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

1. Vykonáva individuálnu špeciálno pedagogickú diagnostiku detí
2. Poskytuje individuálnu špeciálno - pedagogickú starostlivosť
3. Vykonáva individuálne špeciálno - pedagogické cvičenia zamerané na zmiernenie negatívnych vývinových porúch učenia, na rozvoj dieťaťa vo výchovno - vzdelávacom procese
4. Vykonáva špeciálno-pedagogické vyšetrenie detí s poruchami učenia a správania po návrhu a odôvodnenia koordinátora samostatnej skupiny
5. Zúčastňuje sa na tvorbe individuálnych výchovných plánov a plánov rozvoja osobnosti dieťaťa.
6.Vypracováva metodické pokyny pre prácu vychovávateľov pri výchove a vzdelávaní detí so špeciálno - výchovnými vzdelávacími potrebami
7. Poskytuje poradenstvo vychovávateľom a iným odborníkom, priebežne s nimi konzultuje o zvolenom postupe a napredovaní dieťaťa
8. Poskytuje individuálne konzultácie a poradenstvo vychovávateľom týkajúcich sa ostatných problémových detí
9. Špeciálny pedagóg podľa potreby spolupracuje so školou, ktorú dieťa navštevuje, s poradenskými inštitúciami - predovšetkým s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva, s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a Detským integračným centrom.
10. Vykonáva odborné terapeutické činnosti pre dieťa a mladého dospelého ktorými:
- pomáha zmeniť patologické socializačné procesy
- pomáha nadobudnúť schopnosti k adekvátnejšiemu zvládaniu životných a sociálnych problémov
- zabraňuje vzniku, pretrvávaniu a opakovaniu sociálno - patologických javov
- aktívne pôsobí na zmeny sociálneho prostredia tak, aby sa rozvíjala jeho sebaúcta, autonómia a spoločenské interakcie
- posilňuje schopnosť rozhodovať o sebe a o svojom živote
- pomáha pri stimulácii vývinu reči, myslenia a predstavivosti, sociálneho vývinu napr. cez spoločné zamestnania
- podporuje samostatnosť a orientáciu v priestore
- pomáha rehabilitovať narušené funkcie
- odstraňuje alebo zmierňuje poruchy správania a výchovné problémy
- pôsobí na rozvoj pozitívnych vlastností osobnosti a prevenciu psychických a sociálnych patologických javov
- rozvíja jemnú a hrubú motoriku
- odstraňuje alebo zmierňuje psychické napätie a fóbie
- rozvíja vyjadrovanie, tvorivosť, fantáziu
- precvičuje zajakavosť
- odstraňuje alebo zmierňuje poruchy pozornosti a emocionálne poruchy
11. Vedie dokumentáciu o vykonanej terapii.
12. Je povinný dodržiavať zákony, normy, smernice a všeobecné záväzné predpisy centra pre deti a rodiny, s ktorými bol preukázateľne oboznámený a ktoré súvisia s druhom vykonávanej činnosti a povinnosť zúčastňovať sa porád v centre pre deti a rodiny.
13. Dodržiava zásady BOZP a PO a dbá i o bezpečnosť dieťaťa.
14. Plní pokyny nadriadeného.

Zamestnanecké výhody, benefity

Možnosť ďalšieho vzdelávania, stravovacia karta, vzdelávanie v odbore, 45 dní dovolenky, osobný príplatok po skúšobnej dobe, pracovný úväzok 37,5 hodín týždenne s flexibilnou pracovnou dobou, možnosť predĺžiť pracovnú zmluvu na neurčitý čas, príjemný pracovný kolektív, pestrá a zaujímavá práca.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:
Písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru.
Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.
Profesijný štruktúrovaný životopis.
Motivačný list.
Súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom posúdenia vhodnosti kandidáta na inzerovanú pracovnú pozíciu.
Informácie o výberovom konaní: požadované doklady zasielajte emailom na: [email protected]
Všetky žiadosti budú posúdené a vybraní uchádzači budú pozvaní na výberové konanie.
Termín oznámi Centrum pre deti a rodiny uchádzačom emailom, telefonicky.
Mzda: podľa platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov, jej výška sa stanovuje aj počtom rokov praxe.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

Špeciálna pedagogika - poradenstvo

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Pokročilý (C1)

Ostatné znalosti

Microsoft Word - Pokročilý
Microsoft Excel - Základy

Vodičský preukaz

B

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- osobná zaangažovanosť na živote centra pre deti a rodiny,
- spoľahlivosť, samostatnosť, motivačné a organizačné schopnosti,
- čestnosť, úprimnosť, ľudskosť, pracovitosť, lojálnosť,
- vysoká miera flexibility (schopnosť rýchleho prispôsobenia sa krízovým i novým situáciám a následne ich riešenie), empatie (výrazná schopnosť vcítiť sa do prežívania dieťaťa), prosociálnosti (správanie a konanie v záujme dieťaťa bez očakávania prospechu, vďačnosti), sociálneho cítenia (citlivé chápanie situácie, v ktorej sa klient ocitol, voľba optimálnej formy komunikácie a miery pomoci), zmyslu pre spravodlivosť,
- sebaovládanie, vnútorná stabilita, trpezlivosť, ochota pravidelne supervidovať postupy a zámery,
- asertivita, zvládanie komunikačných stratégii (s deťmi, mládežou, dospelými, krízovými klientmi, kolegami), zvládanie záťažových situácii,
- zmysel pre poriadok, zmysel pre tímovú prácu, spoluprácu, ochota pomáhať, zmysel pre spolupatričnosť v zmysle tvorivo - humanistickej koncepcie výchovy, schopnosť rýchlej analýzy a riešenia problému,
- pozitívny vzťah k administratívnej činnosti, prezentačné schopnosti,
- tvorivosť, iniciatíva, aktivita, estetické cítenie, angažovanosť v profesionálnom i osobnom živote,
- ochota pracovať na sebe, úprimný záujem prispôsobiť svoje postupy práce potrebám emocionálne zraneného dieťaťa.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Sme štátna rozpočtová organizácia, ktorá poskytuje komplexnú starostlivosť deťom vo veku od 0 do 25 rokov, nad ktorými je súdom nariadená ústavná starostlivosť.

Kontakt

Kontaktná osoba: PaedDr. Martina Krchňáková
Tel.: 0915241090 - Mgr. Kukučková Martina
E-mail: poslať životopis
ID: 3540764  Dátum zverejnenia: 3.11.2022  Základná zložka mzdy (brutto): 1 135,5 EUR/mesiac