Profesionálny rodič

Centrum pre deti a rodiny Sereď

Miesto práce
Práca z domu
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
ASAP
Mzdové podmienky (brutto)
Od 1 300 EUR/mesiacV zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Zabezpečenie komplexnej starostlivosti určenému počtu detí vo svojom domácom prostredí v zmysle § 51 ods. 1, písm. a) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 52 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Od 1.12.2022 zákon 376/2022 Zákon o profesionálnych náhradných rodičoch. Jedná sa prioritne o deti do 6 roku veku.

Komplexná starostlivosť o spravidla 2 maloleté deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou, neodkladným opatrením, alebo výchovným opatrením, ktorá sa vykonáva v
domácom prostredí profesionálneho náhradného rodiča, ktorý je zamestnancom centra pre deti a rodiny.

Zamestnanecké výhody, benefity

stabilná práca, príspevky na zverené deti, stravné lístky na každý deň vrátane sobôt a nediel, doplnkové dôchodkové poistenie 3 pilier, finančná podpora dovolenkovania prof.náhradného rodiča s deťmi

Informácie o výberovom konaní

Výberové konanie bude uchádzačom oznámené telefonicky, emailom.
Požadované doklady pre výberové konanie sú najmä:
a) žiadosť o zaradenie do výberového konania,
b) fotokópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
c) fotokópia dokladu o absolvovaní prípravy na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti v rozsahu 80 hodín ( stredné vzdelanie ),
d) psychická spôsobilosť v zmysle zákona ust. § 58 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zdravotná spôsoblilosť
e) písomný súhlas partnera na výkon profesionálneho náhradného rodiča,
f) doklad prípadne čestné prehlásenie preukazujúce, že nehnuteľnosť uchádzača spĺňa podmienky zákona č. 124/2006 z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a iné s tým súvisiace platné bezpečnostné predpisy,
g) životopis, motivačný list,
i) súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov, čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti

Ďalšie požiadavky:
Uchádzač musí spĺňať nasledovné:
- mať absolvovaný kurz prípravy na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti - pri nástupe doložiť doklad - certifikát o absolvovaní tejto prípravy (teda absolvovať prípravu pred nástupom na pracovné miesto)
- pozitívny vzťah k deťom, vítané sú skúsenosti s deťmi zo znevýhodneného prostredia, flexibilita, dobré rodinné zázemie, chuť získavať nové skúsenosti a hľadať nové riešenia, odolnosť voči záťaži
- čistý odpis z registra trestov uchádzač tak aj každá plnoletá osoba žijúca v spoločnej domácnosti


Ponúkané výhody

Mesačnú mzdu tvorí základná mzda + príplatky podľa zákona 376/2022 §24,25,26,27
Seriózny a ústretový prístup
Podpora odborného tímu
Stabilná práca
príspevky na zverené deti
Stravné lístky na každý deň
Doplnkové dôchodkové poistenie 3 pilier
5-týždňová dovolenka
Finančná podpora dovolenkovania profesionálneho náhradného rodiča s deťmi

Informácie o výberovom konaní: požadované doklady zasielajte emailom na:
pam.sered@ded.gov.sk
+421312433022
Všetky žiadosti budú posúdené a vybraní uchádzači budú pozvaní na výberové konanie.
Termín oznámi Centrum pre deti a rodiny uchádzačom emailom, telefonicky.
Predpokladaný termín je 30.05.2024 o 11:00
v CDR Sereď, A. Hlinku 1139/11, 92601 Sereď

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Ostatné znalosti

Microsoft World - Mierne pokročilý

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• analyzovanie a riešenie problémov
• komunikácia (jednanie s ľuďmi)
• kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
• organizovanie a plánovanie práce
• empatia
• komunikatívnosť
• ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
• praktické myslenie
• sebaovládanie
• spoľahlivosť
• trpezlivosť
• vek nad 25 rokov
• uprednostníme záujemcov bývajúcich v blízkosti CDR Sereď

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Centrum na výkon opatrení sociálno-právnej ochrany. Poskytuje starostlivosť deťom vo veku 0 -25 rokov. Zabezpečuje odborné činnosti vo oblastiach - sociálna práca, špeciálna pedagogika, psychológia , poskytovanie pomoci a podpory deťom a ich rodinám.
ID: 4821990  Dátum zverejnenia: 3.5.2024  Základná zložka mzdy (brutto): 1 300 EUR/mesiac