Charakteristika spoločnosti

Poslaním Centra pre deti a rodiny v zriaďovateľskej pôsobnosti Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava je poskytnúť dočasné prostredie pre dieťa v kríze v spolupráci so subjektmi v zmysle ustanovení zákonov 305/2005 Z. z. a 36/2005 Z. z. tak, aby bola naplnená stratégia organizácie.