Charakteristika spoločnosti

V Centre pre deti a rodiny domove poskytujeme deťom komplexnú starostlivosť - bývanie, zaopatrenie, výchovu, odbornú, terapaeutickú, liečebno-výchovnú starostlivosť, záujmovú, kultúrnu a rekreačnú činnosť a starostlivosť rodinám.