Charakteristika spoločnosti

Centrum pre deti a rodiny rodinného typu