Charakteristika spoločnosti

Poskytovanie starostlivosti deťom v centre pre deti a rodiny.