Sociálny pracovník v rámci Národného projektu RVO SPOD a SK 2

Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže

Miesto práce
Hurbanovo
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
ASAP
Mzdové podmienky (brutto)
1 200 EUR/mesiac

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Hlavné úlohy:
- vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas opatrení SPODaSK v centre pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“) na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou.

Opis pracovnej činnosti:
- vykonávanie odbornej činnosti v prirodzenom, náhradnom a otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení SPOD a SK,
- sociálna diagnostika, ktorá vyžaduje špecializované odborné metódy, postupy a techniky sociálnej práce,
- aplikácia metód sociálnej práce pri pomoci dieťaťu a rodine v oblasti sanácie, náhradnej starostlivosti, výchovných problémov a rodičovských konfliktov,
- nácvik rodičovských a iných zručností rodiča alebo inej fyzickej osoby a ďalšie odborné činnosti zamerané na získanie, obnovu, podporu rodičovských a iných zručností rodiča alebo inej fyzickej osoby,
- vedenie prípadovej práce, koordinácia plánovania a realizácia plánu vykonávania opatrení, realizácia výchovných opatrení uložených súdom resp. SPODaSK,
- poskytovanie podpory a sprevádzania v priebehu NRS,
- poskytovanie sociálneho poradenstvo pri osamostatnení dieťaťa po ukončení pestúnskej starostlivosti, náhradnej osobnej starostlivosti, poručníctva a opatrovníctva,
- spolupráca a odborná konzultácia so subjektmi participujúcimi na riešení sociálnej situácie dieťaťa a jeho rodiny,
- spolupráca s ostatnými zamestnancami centra a úradmi PSVR.

Zamestnanecké výhody, benefity


  • + 1 týždeň dovolenky
  • Flexibilná pracovná doba
  • Možnosť vzdelávania sa a ďalšieho profesijného rastu

Informácie o výberovom konaní

Informácie o výberovom konaní:
Vytvorené pracovné miesto v rámci národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III

Zoznam požadovaných dokladov:
a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
b) motivačný list
c) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
d) profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS
e) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu a profesijnom štruktúrovanom životopise
f) písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

Sociálna práca

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Pracovné miesto:
vhodné aj pre absolventa

Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – študijný program sociálna práca (zákona č.219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Jazykové znalosti:
slovenský jazyk a výhodou je ovládanie iného ako úradného jazyka (maďarský jazyk)

Počítačové znalosti:
Microsoft Office, Internet

Požadované osobnostné vlastnosti: profesionalita, zodpovednosť, komunikačná zdatnosť, tímová práca, schopnosť motivovať a rozvíjať seba aj iných, chuť odborne rásť, empatia, flexibilita, schopnosť zvládať stres a záťažové situácie, morálna bezúhonnosť

Požadované odborné znalosti:
znalosť príslušnej legislatívy, najmä:
- Dohovor o právach dieťaťa
- Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vodičský preukaz: B

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Centrum zabezpečuje starostlivosť o deti pobytovou formou v nepretržitej prevádzke, odbornú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť, výchovné činnosti pre deti a mladých dospelých, z ktorých väčšina má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby
v dôsledku nepriaznivého zdravotného stavu, rôznych druhov zdravotného znevýhodnenia .

Počet zamestnancov

50-99 zamestnancov
ID: 4852082  Dátum zverejnenia: 11.6.2024  Základná zložka mzdy (brutto): 1 200 EUR/mesiac