Charakteristika spoločnosti

Centrum zabezpečuje starostlivosť o deti pobytovou formou v nepretržitej prevádzke, odbornú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť, výchovné činnosti pre deti a mladých dospelých, z ktorých väčšina má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby
v dôsledku nepriaznivého zdravotného stavu, rôznych druhov zdravotného znevýhodnenia .