Charakteristika spoločnosti

Centrum pre deti a rodiny Adam s akreditovaným resocializačným programom na podporu sociálneho začlenenia plnoletej fyzickej osoby závislej od alkoholu, drog alebo patologického hráčstva.

Ponuky práce: Centrum pre deti a rodiny Adam

1 - 1 z 1