Charakteristika spoločnosti

Centrum právnej pomoci (ďalej len centrum) zriadené zákonom č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi je štátnou rozpočtovou organizáciou. Jeho zriaďovateľom je Ministerstvo spravodlivosti SR. Centrum zabezpečuje poskytovanie právnej pomoci fyzickým osobám, ktoré v dôsledku svojej materiálnej núdze nemôžu využívať právne služby na riadne uplatnenie a ochranu svojich práv s cieľom zlepšiť ich právnu ochranu.

Ponuky práce: Centrum právnej pomoci

1 - 1 z 1