Vedúci prevádzky

Centrum podporných služieb

Miesto práce
Starohájska 10, Trnava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
1.1.2023, pracovný pomer na dobu určitú do 12/2026
Mzdové podmienky (brutto)
1 500 EUR/mesiac• plat zamestnanca tvorí tarifný plat určený podľa zaradenia do príslušného platového stupňa v 7. platovej triede + príplatky v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Zabezpečuje plnenie činností oddelenia zameraných na :
• Dopravu úradu
• Údržbu úradu,
• Zabezpečenie čistoty a dezinfekcie úradu
• Pasportizácie, inventarizácie úradu, agenda revízií, odborných skúšok a prehliadok VTZ
• vypracováva návrhy technického rozvoja informačného portálu CPS a TTSK
• vypracovávanie a predkladanie správ o činnosti oddelenia riaditeľovi
• vypracovávanie finančného plánu na prevádzku činností oddelenia
• plynulú prevádzku registratúry a podateľne
• plnenie prevádzkových požiadaviek iných oddelení a odborov úradu

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• motivačný list
• kópia dokladu o ukončení vysokoškolského štúdia (diplom)
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise
• čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:

Termín podania: do 30.11.2022. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.


Adresa podania: Centrum podporných služieb
Starohájska 10, 917 01 Trnava

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na uvedenú adresu v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – číslo výberového konania“ a „NEOTVÁRAŤ“.

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 310

Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle www.cpstt.sk/štruktúra/ochrana-osobných-údajov

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa

Prax na pozícii/v oblasti

2

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• Skúsenosti v oblasti registratúry – Fabasoft
• Skúsenosti v oblasti SPIN
• Skúsenosti v oblasti riadenia prevádzky
• Skúsenosti v oblasti verejného obstarávania
• Vedenie tímu
• Znalosť práce s PC, najmä Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet.
• Presnosť, dôslednosť, analytický typ osobnosti
• bezúhonnosť

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Organizácia poskytuje obslužné, prevádzkové a podporné činnosti pre zriaďovateľa - Trnavský samosprávny kraj
ID: 4462978  Dátum zverejnenia: 9.11.2022  Základná zložka mzdy (brutto): 1 500 EUR/mesiac