Vedúci oddelenia investícií

Centrum podporných služieb

Miesto práce
Starohájska 10, Trnava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
1.1.2023
Mzdové podmienky (brutto)
1 500 EUR/mesiac(predpokladaný celkový funkčný plat zamestnanca, ktorý tvorí tarifný plat a jednotlivé príplatky v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Zabezpečuje plnenie činností oddelenia zameraných na :
• zostavenie registra investícií a investičného plánu
• administráciu procesov realizácie investičných akcií
• administráciu procesov súvisiacich s verejným obstarávaním
• vypracovávanie a predkladanie správ o činnosti oddelenia riaditeľovi
• vypracovávanie finančného plánu na prevádzku činností oddelenia
• plnenie prevádzkových požiadaviek iných oddelení a jednotlivých odborov Úradu TTSK
• plnenie kontrolných činností

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• motivačný list
• kópia dokladu o ukončení vysokoškolského štúdia (diplom)
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise
• čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
Termín podania: do 30.11.2022. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.
Adresa podania: Centrum podporných služieb
Starohájska 10, 917 01 Trnava

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na uvedenú adresu v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie VK-2022/04“ a „NEOTVÁRAŤ“.

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 310

Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle www.cpstt.sk/štruktúra/ochrana-osobných-údajov

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

technické, ekonomické

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• Prax vo vedúcej pozícii min. 2 roky
• Technické a analytické myslenie, facilitačné zručnosti
• Skúsenosti s praktickou realizáciou investičných akcii
• Podrobná znalosť legislatívy v oblasti stavebníctva
• Skúsenosti s verejným obstarávaním
• Skúsenosti v oblasti výkonu stavebného dozoru
• Zodpovedný prístup
• Bezúhonnosť
• Znalosť práce s PC, najmä Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Organizácia poskytuje obslužné, prevádzkové a podporné činnosti pre zriaďovateľa - Trnavský samosprávny kraj
ID: 4462304  Dátum zverejnenia: 8.11.2022  Základná zložka mzdy (brutto): 1 500 EUR/mesiac