Vedúci oddelenia IT

Centrum podporných služieb

Miesto práce
Starohájska 10, Trnava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
1.1.2023
Mzdové podmienky (brutto)
1 500 EUR/mesiac(predpokladaný celkový funkčný plat zamestnanca, ktorý tvorí tarifný plat a jednotlivé príplatky v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Zabezpečuje plnenie činností oddelenia zameraných na :
• budovanie IT infraštruktúry TTSK a Úradu TTSK
• participáciu na procese elektronizácie služieb a backofficu Úradu TTSK
• obstaravanie tovarov a služieb súvisiacich s agendou
• tvorbu stratégie v oblasti IT (TTSK, Úrad TTSK)
• vypracovávanie návrhov technického rozvoja informačného portálu CPS a TTSK
• vypracovávanie a predkladanie správ o činnosti oddelenia riaditeľovi
• vypracovávanie finančného plánu na prevádzku činností oddelenia
• plnenie prevádzkových požiadaviek iných oddelení, prípadne jednotlivých organizačných
útvarov Úradu TTSK

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• motivačný list
• kópia dokladu o ukončení vysokoškolského štúdia (diplom)
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise
• čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:

Termín podania: do 30.11.2022. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.


Adresa podania: Centrum podporných služieb
Starohájska 10, 917 01 Trnava

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na uvedenú adresu v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie VK-2022/02“ a „NEOTVÁRAŤ“.

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 310

Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle www.cpstt.sk/štruktúra/ochrana-osobných-údajov

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

oblasť IT

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• Odborná prax min. 3 roky
• Znalosť práce s PC, najmä Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet.
• Presnosť, dôslednosť, analytický typ osobnosti
• Skúsenosti s elektronizáciou verejnej správy-OPIS, DECOM
• Skúsenosti v oblasti registratúry – Fabasoft
• Skúsenosti v oblasti VO
• Skúsenosti v oblasti budovania a správy IT infraštruktúry
• Skúsenosti v oblasti IT bezpečnosti
• Prax vo vedúcej pozícii min. 2 roky
• bezúhonnosť

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Organizácia poskytuje obslužné, prevádzkové a podporné činnosti pre zriaďovateľa - Trnavský samosprávny kraj
ID: 4462298  Dátum zverejnenia: 8.11.2022  Základná zložka mzdy (brutto): 1 500 EUR/mesiac