Charakteristika spoločnosti

Organizácia poskytuje obslužné, prevádzkové a podporné činnosti pre zriaďovateľa - Trnavský samosprávny kraj