Charakteristika spoločnosti

Poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom od narodenia do ukončenia prípravy na povolanie, teda žiakom MŠ, ZŠ, SŠ aj VŠ vo svojej územnej pôsobnosti (okrem detí so zdravotným postihnutím).
Zriaďovateľom je Okresný úrad Trenčín .

Ponuky práce: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

1 - 1 z 1