Charakteristika spoločnosti

Hlavná obchodná spoločnosť veľkoobchodný a maloobchodný predaj