Hľadáte zaujímavé a dobre platené zamestnanie?
Ponúkame denne aktualizované pozície pre každého z Vás.

Voľné pozície

 1. Stále hľadáš prácu? Už nehľadaj a pod pracovať do skladu v Nitre (Skladník)
 2. Získaj prácu ako operátor a zarábaj až 1.400€ +13. a 14. plat ! Ubytovanie a doprava zabezpečené. Pozícia vhodnejšia pre mužov (Operátor)
 3. Chceš pracovať na VZV a nemáš prax? Teraz je ten správny čas, zavolaj a pracuj v Senci! Ubytovanie, doprava a stravné lístky zadarmo!
 4. Pracuj na Morave! Nastúp teraz a zarob si do Vianoc až 65.000 Kč! Ubytovanie máš zabezpečené! (Operátor/-ka)
 5. Jednoduché balenie hračiek v Prahe, mzda až 29.000 Kč! Ubytovanie a doprava zabezpečené (Skladník/-čka)
 6. V čase krízy necestuj do zahraničia, ale zarábaj doma! Mzda až 1.100€, dopravu a ubytovanie máš zadarmo! Skladník
 7. Skvelá príležitosť pre skladníkov : sklad s elektronikou, ubytovanie aj doprava z viacerých smerov zabezpečená zadarmo!
 8. Stabilná práca pre skladníkov v Senci! U náš máš ubytovanie či dopravu z okolia zdarma. (Skladník)
 9. Práca v suchom sklade v Prahe s nástupom ihneď! Zarob si až 29.000Kč a bývaj priamo v Prahe.
 10. Hľadáš stabilné zamestnanie na Slovensku? Tak reaguj a pracuj v sklade v Gáni (Skladník)
 11. Volaj a pracuj ako skladník ! Dostaneš dotované ubytovanie priamo v Prahe a cestu do práce máš zdarma! (Skladník/-čka)
 12. Poď pracovať do skladu v Prahe a získaj zľavy na nákup tovaru do výšky 50% + ďalšie bonusy. (Skladník)
 13. Rozmýšľaš, kde vziať na vianočné darčeky? Reaguj a na jeden turnus si zarob až 30.000Kč. (Operátor/ka)
 14. Hľadáš stabilnú prácu? Volaj a pracuj ako skladník na Slovensku s ubytovaním zdarma ! Bezplatné zaškolenie na NZV (Skladník/čka)
 15. Získaj prácu ako operátor a zarábaj až 1.400€ +13. a 14. plat ! Ubytovanie a doprava zabezpečené. Pozícia vhodnejšia pre mužov (Operátor)
 16. Super ponuka vo výrobe pri Bratislave, ubytovanie v 2-lôžkových izbách! (Operátor)
 17. Novinka! Novootvorený sklad značkového oblečenia, ubytovanie v 2-lôžkových izbách priamo v Prahe, nástup ihneď!
 18. Volaj a pracuj ako skladník, ubytovanie budeš mať priamo v Prahe! Doprava zabezpečená, mzda až 29.000Kč!
 19. Skladník/-čka Senec pri Bratislave, mzda až 1.100€, doprava z viacerých smerov zabezpečená zadarmo!