Hľadáte zaujímavé a dobre platené zamestnanie?
Ponúkame denne aktualizované pozície pre každého z Vás.

Voľné pozície

 1. Voľné pozície do výroby v Lozorne! Pridaj sa k nám a zarábaj až 1.400€ (Operátor/Pozícia vhodnejšia pre mužov)
 2. Máš skúsenosti s prácou na NZV ? Do skladu v Gáni hľadáme šikovných kolegov.
 3. Ponúkame jednoduchú prácu baliča so zabezpečenou dopravou a dopravou!
 4. Tlmočník/Koordinátor s ukrajinským jazykom Skalica
 5. Hľadáte prácu a nachádzate sa v Čechách ? Volaj a pracuj v Prahe v sklade! Pozícia vhodná i pre absolventov či páry (skladník)
 6. Pracuj ako vodič VZV a bez nočných zmien!
 7. Operátor plnoautomatizovaného stroja. Voľné víkendy a mzda až 1.100€
 8. Baví ťa práca s vysokozdvižným vozíkom a máš platný preukaz? U nás máš príležitosť a dokonca so super platom a ubytovaním!
 9. Nebaví Vás práca na linke ? Tak pracuj v sklade ako balič !
 10. Hľadáme vodičov VZV do skladu s oblečením v Prahe (Skladník)
 11. Voľné pozície do výroby v Lozorne! Pridaj sa k nám a zarábaj až 1.400€ (Operátor/Pozícia vhodnejšia pre mužov)
 12. Balenie elektroniky Nitra! Ubytovanie je u nás samozrejmosťou, stravné lístky a doprava zadarmo!
 13. Práca v suchom sklade v Prahe s nástupom ihneď! Zabezpečené bývanie priamo v Prahe!
 14. Nepracuj pri páse! Volaj a pracuj ako operátor v Bratislave! Ponuka je bez ubytovania
 15. Pracujte u nás! Voľné pozície pre mužov i ženy. (Operátor výroby)
 16. Nerobí ti problém zaškoliť sa na NZV a chceš zarábať až 30.000 Kč? (Skladník)
 17. Začíname! Obsadzujeme voľné pozície pre baličov a vodičov VZV!
 18. Balenie značkového oblečenia pri Prahe ! Voľné pozície pre skladníkov i vodičov VZV! (Skladník/-čka)
 19. Senec a okolie pozor! Hľadáme vodiča retráku
 20. Poď k nám pracovať do Brna! Mzda až 28.000 Kč ! (Montážnik/-čka)
 21. Chceš konečne stálu prácu na Slovensku? Nepracuj len sezónne a nástup do práce máš Ihneď (Operátor)
 22. Montážny pracovník pri Bratislave s nástupom ihneď ! Vhodné pre jednotlivcov i páry. možnosť ubytovania alebo zvozovej dopravy z okolia
 23. Personálny konzultant Bratislava
 24. Vodiči VZV pozor ! Do skladu v Prahe hľadáme nových kolegov !
 25. Prišiel si o prácu počas pandémie? Ponúkame dlhodobú prácu s ubytovaním! Operátor výroby
 26. Hľadáme šikovných kolegov do skladu v Prahe! Ubytovanie a zvozová doprava zabezpečená ! Skladník/-čka
 27. Nástupy ihneď! Operátor výroby v Lozorne, mzda až 1.400€, 13. a 14. plat a množstvo ďalších benefitov (Operátor)
 28. Vodič VZV Nitra s ubytovaním
 29. Skladník/picker Praha s nástupom ihneď!
 30. Pracovná príležitosť pre skladníkov v Lozorne ! (Skladník)
 31. Si z Devínskej Novej Vsi alebo z okolia? Máme voľné pozície pre mužov s nástupom ihneď (Obsluha pracovného stroja)
 32. Stále nemáš prácu ? Obsadzujeme voľné pozície do výroby (Operátor výroby)
 33. Si zo Senca a nemáš prácu? Pracuj vo svojom meste ako skladník !
 34. Dlhodobá práca s množstvom výhod! Vhodné aj pre páry (Montážnik/-čka)
 35. Operátor výroby v automobilke s nástupom ihneď! Ubytovanie priamo v Bratislave! (Operátor/pozícia len pre mužov)
 36. Chceš zarábať až 29.000 Kč? Tak reaguj a získaj skúseností ako Picker ! (skladník)