Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť vznikla v roku 2007 s pôvodným podnikateľským zámerom orientovaným na nákup a predaj informačno-komunikačnej techniky. Technologický vývoj a zvyšovanie požiadaviek zo strany zákazníkov si vyžadovalo rozšírenie portfólia služieb do viacerých odvetví s úzkym prepojením na IT.