Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť patriaca do medzinárodného holdingu zaoberajúca sa správou rizikových aktív klientov.
www.ceecollect.sk