Charakteristika spoločnosti

CEE Capital Management, a.s. je správcovská spoločnosť environmentálnych investičných fondov pôsobiaca na Slovensku.
Naším prvým významným projektom je manažment a správa investičných projektov spolu-investičného Fondu WTEP, ktorý sa špecializuje na investičné projekty v oblasti odpadového hospodárstva.Našou víziou je príprava a manažment kvalitných investičných projektov, ktoré prispejú k transformácii a prenosu technologického know-how s cieľom zvýšenia recyklácie a ďalšieho zhodnotenia odpadov.Našim mottom je: odbornosť, cieľavedomosť a čestnosť na strane všetkých zúčastnených strán. Našou pridanou hodnotou pre prijímateľov investícií Fondu WTEP je expertíza v oblasti financií, odpadového hospodárstva, projektového a strategického manažmentu, ako aj expertné znalosti environmentálnych technológií. Veríme, že Fond WTEP bude zohrávať ústrednú rolu v procese sfunkčnenia modelu cirkulárnej ekonomiky v modelových podmienkach Slovenska a neskôr v podmienkach ďalších krajín strednej a východnej Európy.

Ponuky práce: CEE Capital Management, a. s.

1 - 2 z 2