Charakteristika spoločnosti

Stavebná činnosť, projekčná činnosť, inžinierska činnosť, realizácia stavieb, stavebný dozor, mosty, poradenská činnosť, verejné obstarávanie