Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť je dcérskou spoločnosťou českého nákladného železničného dopravcu ČD Cargo, a.s. .