Charakteristika spoločnosti

preprava (letecká, námorná, cestná), deklarácia, logistika, gastronomia