Charakteristika spoločnosti

Sme stavebno - konštrukčná firma a personálna agentúra pôsobiaca na Slovensku i v zahraničí.