Charakteristika spoločnosti

Caterpillar Financial Services ČR, s. r.o. o.z. je organizačnou zložkou spoločnosti Caterpillar Financial Services ČR, s.r.o., ktorá je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Caterpillar Inc.. Spoločnosť Caterpillar Inc. je naväčším celosvetovým výrobcom stavebných strojov, motorov, poľnohospodárskej techniky a turbín.

Ponuky práce: Caterpillar Financial Services ČR, s.r.o. o.z.

1 - 1 z 1