Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť pôsobiaca na trhu 20 rokov zaoberajúca sa gastronómiou.