Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť pôsobiaca na trhu 19 rokov zaoberajúca sa gastronómiou.