Charakteristika spoločnosti

Predmetom činnosti našej spoločnosti sú čistiace a upratovacie služby