Charakteristika spoločnosti

Výroba a opracovanie výrobkov pre domácnosť z kovu