Charakteristika spoločnosti

Cargomind je medzinárodná špedičná spoločnosť, ktorá má vybudovanú sieť 25 vlastných kancelárii v 12 krajinách a zároveň využíva širokú sieť partnerských kancelárii po celom svete. Hlavné zameranie aktivít spoločnosti Cargomind je orientované na zabezpečenie leteckých a námorných prepráv celosvetovo v exporte, importe, železničné prepravy z a do Ázie, prepravy medzi tretími krajinami a služby s tým súvisiace.
Spoločnisť Cargomind bola založená v roku 2005 vo Viedni a Cargomind Slovakia s.r.o. bola otvorená v Bratislave v roku 2013.

Ponuky práce: CARGOMIND SLOVAKIA s.r.o.

1 - 1 z 1