Charakteristika spoločnosti

CareNet Intensiv vznikla ako zamestnávateľ v oblasti intenzívneho ošetrovateľstva.