Charakteristika spoločnosti

Career IT up je personálna agentúra zameraná na office pozície v medzinárodných spoločnostiach.