Charakteristika spoločnosti

Slovenský výrobca a dodávateľ technológie pre umývacie centrá: www.carbax.com