Charakteristika spoločnosti

Firma Canis vznikla v roku 1991 ako združenie dvoch fyzických osôb. Zamerala sa na ochranu a bezpečnosť zdravia pri práci. Zo začiatku nakupovala a ďalej predávala na Českom trhu tovar len od tuzemských výrobcov. Postupným rozvojom firmy došlo k rozšireniu jej pôsobnosti v oblasti nákupu z celého sveta.Firma Canis teraz dováža tovar nielen z Európy, ale prevažne z Ázie a začala svoje výrobky takisto vyvážať. Momentálne má v svojej ponuke nielen pracovné rukavice, obuv, odevy, ale aj široký sortiment drogérie, kartáčnických výrobkov a i.
V roku 2003 bola firma certifikovaná podľa ČSN EN ISO 9001:2001.
Založila svoje veľkoobchodné centrá v Ostrave, Olomouci, Liberci, Prahe, Brne, Jablonci n. Nisou, Přerove, Košiciach. Rozhodla sa aj pre Bratislavu.