Charakteristika spoločnosti

Súkromná čeľustnoortopedická ambulancia; V našej liečbe aplikujeme poznatky z modernej ortodoncie doplnené o každoročne získané najnovšie poznatky z ortodontických konferencií (Invisalign, Incognito, Hyrax, Trainer,..)