Charakteristika spoločnosti

Stavebná činnosť v zahraničí