Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť prevádzkuje kaviareň.