Charakteristika spoločnosti

Obchodná, gastronomická a hotelierska činnosť