Charakteristika spoločnosti

S.r.o. so zameraním prenájom bytových, obchodných priestorov a prevádzkovanie exkluzívnej kaviarne.