Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť podniká v oblasti návrhu - vývoja a výroby káblových zväzkov a komplexných káblových zostáv, pre širokú oblasť priemyslu (medicína, bankovníctvo, biela technika) vrátane dodávok pre automobilový priemysel. Zároveň riešime technologickú prípravu pre výrobnú realizáciu a zabezpečenie výroby výrobnými zariadeniami a testovacími systémami.