Charakteristika spoločnosti

reštaurácia ktorá sa zaoberá prípravou denného menu, alla carte a konaním spoločenských akcií