Charakteristika spoločnosti

Naša spoločnosť sa zaoberá:

Zobraziť celú charakteristiku
- opracovanie drevnej hmoty a výrobkami komponentov z dreva
- výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov
- výroba a dodávka plynu z bioplynu
- výroba a rozvod tepla

Skryť celú charakteristiku