Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť C.B. SECURITY spol. s r.o. je zameraná na poskytovanie komplexných bezpečnostných služieb v súlade so zákonom 473/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov. Centrála spoločnosti v Bratislave zabezpečuje poskytovanie bezpečnostných služieb na celom území Slovenskej republiky.