Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť bola založená v r. 1992. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je správa bytových domov, obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu,
obchodné činnosti spojené so správou bytového a nebytového fondu

Ponuky práce: BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Košice

1 - 1 z 1