Správa obecného majetku a správa nehnuteľného majetku - bytových domov, teda bytových a nebytových priestorov v zmysle zákona NR SR č.182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a zákona NR SR č.268/2007v znení neskorších predpisov. Našou spoločnosťou spravované nehnuteľnosti sa nachádzajú na území Mestskej časti Bratislava-Petržalka.
www.bppetrzalka.sk

Ponuky práce: Bytový podnik Petržalka s.r.o.

1 - 1 z 1