Charakteristika spoločnosti

obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu, obchodné činnosti spojené so správcovstvom bytového a nebytového fondu, komplexné správcovské služby pre Magistrát Mesta Košice a nehnuteľnosti v jej vlastníctve.....

Ponuky práce: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

1 - 3 z 3