Charakteristika spoločnosti

Správa bytových domov a nebytových priestorov