Charakteristika spoločnosti

Bytové družstvo so sídlom v Trnave pôsobí predovšetkým v oblasti správy bytov a nebytových priestorov. Disponuje dlhoročnými skúsenosťami, kvalifikovanými pracovníkmi, informáciami o bytových domoch, sieťou kontaktov a stabilným finančným zabezpečením.