Charakteristika spoločnosti

by Ell s.r.o. je novootvorená spoločnosť so zameraním na vyhľadávanie nových odevných značiek vhodných na slovenský trh.