Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť BWSS s.r.o. sa špecializuje v poskytovaní profesionálnych služieb v oblasti výchovy a vzdelávania v oblasti BOZP a požiarnej ochrany.