Charakteristika spoločnosti

Distribúcia zbraní, streliva a príslušenstva v SR.
www.bwarms.sk